Refundacja na szkła okularowe

Przy badaniu okulistycznym lekarz wystawia na potrzeby pacjenta recepty refundowane, zarówno w przypadku dorosłych jak i dzieci.

Refundacja recept zniżkowych obowiązuje dzieci i młodzież do lat 18 raz na 6 miesięcy w wysokości 50zł i więcej, przy założeniu że ulega zmianie moc korekcyjna szkła.

Natomiast w przypadku dorosłych refundacja na szkła przysługuje raz na 2 lata w wysokości 35 zł na każdą parę okularów (jedna para do bliży, jedna para do dali)

 

Realizujemy recepty wystawione przez inne placówki na terenie Śląska i Małopolski