Dofinansowania

Informacja o dofinansowaniu

ARTUR OKOŃSKI PPHU SKORPION ART. OPTYK TYCHY NIEPUBLICZNY OKULISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ realizuje projekt dofinansowany z  Funduszy Europejskich. Cyfryzacja procesu obsługi pacjentów oraz klientów instytucjonalnych z uwzględnieniem zdalnego dostępu do diagnostyki obrazowej. Umożliwienie przymierzenia opraw okularowych za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie sklepu internetowego.

Celem projektu jest stworzenie dedykowanej aplikacji webowej obsługującej główne procesy obsługi klientów salonu optycznego i poradni okulistycznej oraz powiązane z tym uzupełnienie infrastruktury sieciowej o 4 zestawy komputerowe, 2 urządzenia wielofunkcyjne i 2 telewizory wspierające zmiany procesów podnoszące odporność przedsiębiorstwa na możliwe skutki kryzysów, w tym pandemicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 131 325,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Uczestniczymy w projekcie „Bon na cyfryzację”, którego organizatorem jest PARP Grupa PFR.

Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Link do projektu na stronie parp:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje#opis

Z przyjemnością informujemy, że nasz projekt spełnił warunki i kryteria wyboru projektów, dzięki czemu usprawnione zostaną procesy i procedury obsługi naszych klientów oraz pacjentów.

Mamy nadzieję, że rozwiązania które zostaną wprowadzone razem z projektem, przyniosą Państwu wiele korzyści, oszczędzą czas i pomogą nam spełniać Państwa oczekiwania w obszarze obsługi.

Zespół Art Optyk Tychy