RODO

1. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (RODOGDPR) uprzejmie informujemy, że:        

2. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.artoptyk.pl jest firma Artur Okoński PPHU Skorpion Art Optyk Tychy  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Stromej 3,  43 ? 100 Tychy.

3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem strony internetowej www.artoptyk.pl zbierane są w celu rejestracji na wizytę lekarską w poradni okulistycznej,  a jeżeli Klient/Pacjent wyrazi na to zgodę ? także w celu marketingowym.

4. Odbiorcami danych osobowych osób wypełniających formularz mogą być:

    4.1. Pracownicy poradni okulistycznej rejestrujący Klientów/Pacjentów na wizytę lekarską lub badania.

     4.2. Pracownicy działu marketingowego, którzy po wyrażeniu zgody mogą dostarczać elementy reklamowe poradni okulistycznej oraz sklepu internetowego www.okulary.art którego właścicielem jest firma Artur Okoński PPHU Skorpion Art Optyk Tychy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Stromej 3,  43 ? 100 Tychy.

5. Klient/Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, cofnięcia zgody, usunięcia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do realizacji rejestracji wizyty skutkuje brakiem możliwości skorzystania z rejestracji on-line.