Atropina – jak ją stosować?

Atropina jest środkiem diagnostycznym stosowanym jako lek głównie u dzieci w celu tzw. rozszerzenia źrenic, żeby badanie było wiarygodne i pozbawione błędu. Wydawana i stosowana jest wyłącznie z zalecenia lekarza. Nie wolno w żadnym wypadku stosować Atropiny samowolnie. Czasami dziecko w trakcie cyklu kropienia zgłasza pogorszenie ostrości wzroku – objawy te utrzymują się do 3 tygodni od rozpoczęcia kropienia.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przygotowania dziecka do wizyty okulistycznej(dotyczy tylko tych dzieci, które mają zlecone zakrapianie oczu Atropiną)

 

1)Atropinizację zaczynamy na 5 dni przed ustalonym terminem kontroli.

2)Kropimy krople 2x dziennie – rano i wieczorem po 1 kropli do każdego oka, zaczynając kropienie raz od oka prawego, raz od oka lewego.

3)Po zakropieniu kropli uciskamy kąciki wewnętrzne oczu na przynajmniej 30 sekund.

4)W razie wystąpienia objawów niepożądanych tj. zaczerwienienia skóry, wysypki, gorączki, suchości i drapania w gardle, nadmiernego pobudzenia dziecka przerywamy kropienie i staramy się jak najszybciej wykonać badanie komputerowe wzroku.

5)Dziecko w trakcie kropienia oczu kroplami Atropinowymi ma poszerzone źrenice i zgłasza pogorszenie ostrości wzroku szczególnie do bliży – objawy te utrzymują się do 3 tygodni od rozpoczęcia kropienia.