Pole widzenia – Badania

Perymetr PTS-910BY ( „blue on yellow”)

Pole widzenia badane jest perymetrem automatycznym PTS-910, zwany również polomierzem, to nowoczesne urządzenie diagnostyczne, które umożliwia precyzyjne i szybkie badanie bodźcem statycznym.

Jest to niezwykle istotne narzędzie w diagnostyce wielu schorzeń oczu oraz neurologicznych, takich jak jaskra czy uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Jedną z kluczowych cech PTS-910 jest jego zdolność do adaptacji do różnych strategii badania.

Może być wykorzystywany zarówno do dokładnego określania progu czułości siatkówki w konkretnych miejscach, jak i do szybkich badań przesiewowych, co jest szczególnie istotne w przypadku masowych badań przesiewowych w populacji.

Urządzenie charakteryzuje się nie tylko wysoką precyzją wyników, ale także niezawodnością i brakiem konieczności okresowych przeglądów czy regulacji.

Wynik badania prezentowany jest w prosty sposób, dzięki czterem graficznym wykresom, które są łatwe do interpretacji nawet dla osób bez specjalistycznej wiedzy.

Dwa z tych wykresów odnoszą się do norm wiekowych oraz pola widzenia standardowego, co pozwala szybko ocenić ewentualne odchylenia od normy.

Dodatkowo, wydruk wyniku badania zawiera szczegółowe informacje, które mogą być pomocne w interpretacji, takie jak wielkość defektu średniego, defektu wzorca oraz wysokość wzgórza widzenia.

To zapewnia kompleksową analizę stanu pola widzenia pacjenta.

Warto również podkreślić, że wiarygodność badania może być oceniona na podstawie testu fałszywie negatywnego i fałszywie pozytywnego, co dodatkowo zwiększa zaufanie do otrzymanych wyników.

Wbudowana kamera cyfrowa jest kolejną istotną funkcją PTS-910.

Pozwala ona na podgląd oka w trakcie badania oraz przy ustawianiu pozycji pacjenta, co umożliwia precyzyjne dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb.

Dodatkowo, dzięki auto detekcji położenia źrenicy i ciągłej automatycznej kontroli fiksacji, zapewniona jest stabilność i dokładność badania.

Automatycznie sterowany podbródek jest kolejnym udogodnieniem, które ułatwia precyzyjne ustawienie prawidłowej pozycji pacjenta, co wpływa na dokładność i powtarzalność wyników badania.

W sumie, PTS-910 to zaawansowane i wszechstronne narzędzie diagnostyczne, które zapewnia precyzyjne, szybkie i niezawodne badanie pola widzenia, oraz wygodę zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego.